Welkom op deze homepage Fascisme in Nederland. opnieuw dreigt het gevaar van fascisme in Nederland tijd voor actie dus.

Het eerste Fascisme in Nederland.

De Bezem en ook het Zwarte Front zijn bewegingen die in de oorlog niet meer actief waren. Ze waren de voorlopers van bewegingen die later actief deelnamen aan anti-semitisme en nationalisme. De VvA was het verbond van actualisten. Een op 23 Januarie 1923 opgerichte Fascistische beweging gestoeld op het fascisme van Mussolinie in Italie. De VvA deed mee aan de verkiezingen van 1925, Maar kon geen potten breken. De beweging viel langzaam uiteen. Twee van de oprichters besloten in 1927 een blaadje uit te geven onder de naam"De Bezem". Een jaar later ontbonden zij de VvA om direct door te gaan met de Bezem als vereniging.

De VvA was de eerste Fasistische club van Nederland, en zij konden de goedkeuring wegdragen van de regering. Er was namelijk Koninklijke bewilliging verleend door de minister van justitie wat min of meer een legalisering inhield van de vereniging en haar ideologie. Ook de Bezem wilde deze erkenning. Die werd geweigerd.